Luchtfoto-630

Historie
Op 24 september 1990 besluit de regering om van 5 mei een nationale feestdag te maken. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei streeft er naar dat deze feestdag op den duur overal gevierd wordt. Uiterlijk in 1995, als Nederland de 50e Bevrijdingsdag viert, moet in iedere provinciehoofdstad en in Amsterdam een omvangrijk Bevrijdingsfestival worden gehouden. In 1991 wordt de eerste editie van het Bevrijdingsfestival Overijssel gehouden.

Missie
De doelstelling van Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel is het publiek op een aansprekende en eigentijdse wijze te betrekken bij de dag van de vrijheid. Door het festival worden onder andere jongeren in contact gebracht en betrokken bij de verantwoordelijkheid van burgers, overheid en de internationale samenleving om vrijheid, democratie en mensenrechten te onderhouden.

Toonaangevend
Dankzij de talloze vernieuwingen, de uitbreidingen en de verbeteringen van de activiteiten die het festival de afgelopen jaren heeft doorgevoerd is het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende bevrijdingsfestivals van Nederland. Van ongeveer 10.000 bezoekers tijdens het eerste Bevrijdingsfestival Overijssel in 1991 is het bezoekersaantal de laatste jaren circa 140.000 mensen.

ANBI
Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel beschikt over de Culturele ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. Vanaf 1 januari 2014 zijn hier de verplichte gegevens over de ANBI status te vinden.

Producent | Niek van der Sprong
Niek van der Sprong Culturele Producties

Eén van de speerpunten van Niek van der Sprong Culturele Producties is Bevrijdingsfestival Overijssel. Al vanaf de start in 1991 is Niek van der Sprong betrokken bij de organisatie. Inmiddels is het festival uitgegroeid tot een van de grootste bevrijdingsfestivals, zowel inhoudelijk als qua bezoekersaantallen. De laatste jaren ligt de volledige programmering en organisatie in handen van Niek van der Sprong Culturele Producties. Bevrijdingsfestival Overijssel vond oorspronkelijk plaats op het Grote Kerkplein te Zwolle. Door de toenemende bezoekersaantallen moest het festival in 1999 verhuizen naar parkeerplaats de Turfmarkt. In 2005 werd ook de Turfmarkt te klein en in 2006 werd het festival voor het eerst in Park de Wezenlanden georganiseerd. Inmiddels heeft het festival meerdere poppodia met een zeer uiteenlopend programma, kent het festival vele inhoudelijke projecten, die invulling geven aan het jaarthema en is er een familieprogramma. Het Bevrijdingsfestival Overijssel staat bekend om de grote groep enthousiaste vrijwilligers, in 2014 waren dat er bijna 800! Voor meer informatie zie; www.niekvandersprong.nl