Historie
Op 24 september 1990 besluit de regering om van 5 mei een nationale feestdag te maken. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei streeft er naar dat deze feestdag op den duur overal gevierd wordt. Uiterlijk in 1995, als Nederland de 50e Bevrijdingsdag viert, moet in iedere provinciehoofdstad en in Amsterdam een omvangrijk Bevrijdingsfestival worden gehouden. In 1991 wordt de eerste editie van het Bevrijdingsfestival Overijssel gehouden.

 In 1991 wordt de eerste editie van het Bevrijdingsfestival Overijssel gehouden. Inmiddels is het festival uitgegroeid tot een van de grootste bevrijdingsfestivals, zowel inhoudelijk als qua bezoekersaantallen. Het evenement vond oorspronkelijk plaats op het Grote Kerkplein te Zwolle. Door de toenemende bezoekersaantallen moest het festival in 1999 verhuizen naar parkeerplaats de Turfmarkt.

In 2005 werd ook de Turfmarkt te klein en in 2006 werd het festival voor het eerst in Park de Wezenlanden georganiseerd. Inmiddels heeft het festival meerdere poppodia met een zeer uiteenlopend programma, kent het festival vele inhoudelijke projecten, die invulling geven aan het jaarthema en is er een familieprogramma. Het Bevrijdingsfestival Overijssel staat bekend om de grote groep enthousiaste vrijwilligers, de afgelopen jaren wist het festival steeds weer te mogen rekenen op de inzet van zo'n 800 vrijwilligers per jaar!

Missie
De doelstelling van Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel is het publiek op een aansprekende en eigentijdse wijze te betrekken bij de dag van de vrijheid. Door het festival worden onder andere jongeren in contact gebracht en betrokken bij de verantwoordelijkheid van burgers, overheid en de internationale samenleving om vrijheid, democratie en mensenrechten te onderhouden.

Toonaangevend
Dankzij de talloze vernieuwingen, de uitbreidingen en de verbeteringen van de activiteiten die het festival de afgelopen jaren heeft doorgevoerd is het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende bevrijdingsfestivals van Nederland. Van ongeveer 10.000 bezoekers tijdens het eerste Bevrijdingsfestival Overijssel in 1991 is het bezoekersaantal de laatste jaren circa 140.000 mensen.

ANBI
Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel beschikt over de Culturele ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. Vanaf 1 januari 2014 zijn hier de verplichte gegevens over de ANBI status te vinden.

Producent(en)
Na 27 succesvolle edities onder leiding van Niek van der Sprong Culturele Producties, heeft het festival sinds 2018 nieuwe producenten. Emma Quilligan en Annemien Brugging nemen de fakkel over. Al vele jaren waren zij samen met Niek de spil in de organisatie rondom het Bevrijdingsfestival en hebben zij voldoende kennis en ervaring opgedaan om verantwoordelijkheid voor de organisatie op zich te nemen. Het bestuur van de Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel is blij met de wijze dat de continuïteit van het prachtige festival op deze wijze gewaarborgd blijft. Zij kennen Emma en Annemien als enthousiaste, talentvolle en bevlogen trekkers van het festival. De kwaliteit van de muziekprogrammering en de thematiek van 5 mei en vrijheid zijn in goede handen.

Organisatie

BFO Wordvriend banner

banner blokkenschema

BFO Wordvrijwilliger banner

banner plattegrond

ADS

SPONSOREN