Ontdek wat jij kunt doen om de wereld te helpen en haar beter te maken. Voor jong en oud zijn er verschillende proefjes en activiteiten te doen om zelf te ervaren hoe we duurzamer kunnen leven.

‘Ontdek de wereld van morgen’; de speelplek waar jij met leuke doe-activiteiten leert hoe je de wereld kunt helpen. Je leert alles over het klimaat, hoe je grondstoffen slimmer kunt gebruiken, hoe je beter voor de natuur kunt zorgen en de wereld energie kunt geven!

Je kunt met een VR-bril levensecht ervaren hoe het waterpeil verandert, op avontuur gaan met de enige echte Burgemeester van Buiten, boer worden voor een dag,spelenderwijs afval leren scheiden. Ook kunnen papa’s en mama’s hun telefoon opladen door middel van zonne-energie.

Voel de vrijheid om de wereld van morgen door te geven!


Speelplek voor jong en oud

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta initieert dit programma in samenwerking met verschillende partners. Ieder geeft invulling aan activiteiten rondom verschillende thema’s: klimaat (WDO Delta), natuur, grondstoffen (ROVA) en energie (Provincie Overijssel en Scania). Voor jong en oud zijn er verschillende proefjes en activiteiten te doen om zelf te ervaren hoe we duurzamer kunnen leven.

 

Zorg voor klimaat

Het wordt steeds warmer en het regent steeds meer. Kans op natte voeten dus. Met een VR-bril op kunnen bezoekers levensecht ervaren hoe het waterpeil verandert. Ook kan de Burgemeester van Buiten niet wachten om met bezoekers op avontuur te gaan.

Bewaar de natuur

Bij het onderdeel natuur kunnen kinderen boer worden voor een dag. Met klompen en een overall aan gaan zij aardappels rooien en de koe melken. Gaandeweg leren bezoekers hoe we duurzaam met de natuur kunnen omgaan.

Gebruik grondstoffen

Waarom het belangrijk is dat we grondstoffen slim gebruiken, is te ontdekken bij het onderdeel grondstoffen, door ROVA. Spelenderwijs wordt duidelijk dat door afval goed te scheiden, en zwerfvuil te voorkomen, de wereld enorm geholpen is omdat van het meest afval weer nieuwe spullen gemaakt kunnen worden.

Geef energie

‘Op weg naar 100% Nieuwe Energie’ van de Provincie Overijssel, ontdekken bezoekers welke duurzame energiebronnen schoon en onuitputtelijk zijn. Bezoekers kunnen hun telefoon opladen bij het WakaWaka® oplaadpunt waar zonne-energie haar werk doet. Kinderen leren met een proef dat zelfs een citroen stroom kan genereren.

Voor meer informatie: www.jijenoverijssel.nl/ontdekdewereldvanmorgen 

Familieweide
11.00 - 20.00

banner blokkenschema

banner plattegrond

ADS

SPONSOREN