Skip to main content

Talkshow

Tijdens de talkshow op het Wereldpaviljoen gaat Marleen Stein in gesprek met verschillende gasten.

De talkshow belicht de kern van maatschappelijke thema's die ons allemaal raken: klimaat, diversiteit, kansengelijkheid, intergenerationaliteit en het verhaal achter de mens. Luisteren naar elkaar is de sleutel, want samen vormen we de maatschappij en brengen we de thema's die er echt toe doen tot leven. De gesprekken tijdens talkshow geven inzicht en begrip, waarbij de stemmen en ervaringen van verschillende generaties en achtergronden worden samenbracht.

Ontdek nieuwe perspectieven en draag bij aan een samenleving waarin iedereen meetelt.

Programma:
Diversiteit 13.00-13.30
Moderne Klokkenluiders 14.00-14.30
Klimaat 15.00-15.30
Kansengelijkheid 16.00-16.30
Bruggenbouwers 17.00-17.30

Wereldpaviljoen